ඔබේ ෆේස්බුක් පිටුවෙන් අමතර ආදායමක් උපයන්න

ඔබත් 100,000කට වඩා ශ්‍රී ලාංකික රසික (fans) පිරිසක් සතු ෆේස්බුක් පිටුවක ඇඩ්මින් කෙනෙක්ද?

ඔබේ පිටුවේ රසිකයන් අතර 40%ට වඩා කාන්තා නියෝජනයක් තිබේද?.
එසේ නම්, Avid Media සමග එක් වී ඔබේ පිටුවෙන් ආදායමක් උපයා ගන්න.
 ඔබ කල යුත්තේ, අප විසින් ඔබට ලබාදෙන අපගේ වෙබ් අඩවි වල links ඔබේ ෆේස්බුක් පිටුවේ share කිරීම පමණයි. අපගේ links වල Organic Reach එක 10,000 ඉක්මවන සෑම අවස්ථාවකම ඔබේ ගිණුමට රුපියල් 100ක් එක්වෙයි (උදා: 50,000ක Organic Reach එකකට රුපියල් 500යි. උපරිමය, එක පොස්ට් එකක් වෙනුවෙන් රුපියල් 1,000ක් වේ). මාසය අවසානයේ ඔබගේ පිටුවේ සම්පුර්ණ ඉපැයූ මුදල ඔබ විසින් නම් කරන බැංකු ගිණුමකට බැර කෙරේ.

නීති රීති.

1. ඔබේ පිටුවේ අවම වශයෙන් 100,000 fans සිටිය යුතුයි.
2. 80% කට වඩා ශ්‍රී ලාංකික ෆේස්බුක් පරිශීලකයන් විය යුතුයි.
3. 35%කට වඩා කාන්තාවන් විය යුතුයි.
4. ඔබේ පිටුවට “Analyst/Advertiser” මට්ටමේ access එකක් ලබා දීමට එකඟ විය යුතුයි (සැ.යූ. මෙම මට්ටමේදී අපට කල හැක්කේ ඔබේ පිටුවේ Insights බැලීම සහ post boost කිරීම පමණි)
5. එක පොස්ට් එකකට ගෙවන උපරිම මිල රුපියල් 1,000යි (Organic Reach එක 100,000 හෝ ඊට වැඩි වුවහොත්)
6. මසකට අවම වශයෙන් links 10ක් share කල යුතුයි.

වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට hello@avid.lk වෙත ඊමේල් පණිවිඩයක් එවන්න.